De samenhang tussen financiële welvaart en educatie, met soortgelijke landen.


Inhoud:

1.) Samenvatting

2.) Inleiding

3.) Definitie lijst

4.) Een correlatie tussen financiële welvaart en educatie, van een soortgelijk land
4.1.) Volledige vraag
4.2.) Welke data is hiervoor gebruikt
4.3.) Mijn interpretatie van deze data
4.4.) Bewijs d.m.v. de gebruikte data
4.5.) Conclusie

5.)Sterke correlatie tussen financiële welvaart van een individu en educatie
5.1.) Volledige vraag
5.2.) Welke data is hiervoor gebruikt
5.3.) Mijn interpretatie van deze data
5.4.) Bewijs d.m.v. de gebruikte data
5.5.) Conclusie

6.)Bruto nationaal inkomen heeft invloed op educatie in Nederland
6.1.) Volledige vraag
6.2.) Welke data is hiervoor gebruikt
6.3.) Mijn interpretatie van deze data
6.4.) Bewijs d.m.v. de gebruikte data
6.5.) Conclusie

7.)Educatie eerder dan geld in de meeste gevallen
7.1.) Gebruikte EU-landen
7.2.) Nederland
7.3.) Individu
7.4.) Bedrijf

8.)Samenvatting en conclusie van het gehele onderzoek

9.)Bronnenlijst1.) Samenvatting:

De samenhang tussen financiële welvaart en educatie, van een soortgelijk land. Lijkt een simpele vraag te zijn, het is echter niet zo simpel want wat is financiële welvaart en hoe bereken je een educatieniveau van een land. Wat is een soortgelijk land? Kort samengevat is een soortgelijk land; een land dat sterk op elkaar lijkt, zelfde soort schoolsysteem heeft en het liefste met eenzelfde soort economie en valuta.
Natuurlijk moet er verschillen zijn, maar die wil ik zoveel als maar mogelijk is beperken. Is het dan nog steeds van kracht dat als een persoon of een land rijk is dat er goede educatie is? In het kort, ja dat is zo.
Hoe gaat dat dan precies en hoe steekt het in elkaar? Dat kun je lezen in mijn allereerste dataonderzoek. Ik zal je mee nemen door de data van Europese landen, en ook in het specifiek Nederland want daar leven wij, door de jaren heen zal ik een goed beeld schetsen met wat er voornamelijk van invloed was op educatie, en dat een inkomen van invloed kan zijn op een educatieniveau.
In Europese landen is geld niet essentieel voor educatie, maar ze klimmen wel samen omhoog.
In de afgelopen decennia zijn er maar een handje vol dalingen geweest in het educatieniveau van Nederland deze gingen meestal gepaard met financiële crisissen volgens mijn grafieken. De hoogste pieken in het educatieniveau waren naast het BNI voornamelijk afhankelijk van het bestuur.2.) Inleiding

“Geef de man een vis, en voedt hem voor een avond. Leer de man vissen en hij heeft eten voor de rest van zijn leven.” (Zi, 600 v.C.) [4.1]

Deze alom bekende zin geeft aan hoe belangrijk educatie en kennis is, ook voor de economie van een land. Zelf kom ik uit een niet al te rijk gezin waar naar school gaan niet vanzelfsprekend was. Toch ondanks alle stigma’s en omdat ik het nu zelf voor het zeggen heb (omdat ik een soort van volwassen ben) besloot ik om naar school te gaan om informatie onderzoeker te worden. Ik ben altijd al een onderzoeker geweest, vroeger haalde ik bijvoorbeeld mijn speelgoed uit elkaar, en repareerde het weer, om te zien hoe het werkte.
Op school liep ik naast mijn eigen valkuilen, zoals ieder die heeft, ook nog eens op tegen het feit dat op school komen een uitdaging kon zijn met weinig financiën. Zelfs hier in Nederland, waar de reiskosten gedekt worden, door de regering, om überhaupt op school te komen. De initiële inleg moest alsnog wel gedaan worden... En is gedaan, dankzij geweldige vrienden en deels familie helaas heeft niet iedereen datzelfde geluk.
We weten wel dat als we het educatieniveau van Australië of Amerika zouden vergelijken met die van de Centrale republiek van Afrika, duidelijk naar voren zou komen; dat wanneer een land rijker is, er ook meer educatie mogelijkheden zijn. Zoals te zien is op de kaart van De menselijke ontwikkeling index. [4.2] Dat is de reden dat ik landen heb vergeleken, die sterk op elkaar lijken. Want telt het dan nog steeds dat wanneer een soortgelijk land financiële welvaart heeft er ook een hoger educatieniveau is? En hoe zit dat voor een individu?
En wat is er in de afgelopen decennia gebeurd in Nederland met betrekking tot financiële welvaart en ons educatieniveau en waarom?
Geef een man een computer en hij is de hele avond blij. Geef de man data-wetenschap en hij is bezig voor de rest van zijn leven, hiermee wil ik zeggen dat ik eigenlijk nog veel meer vragen wil creëren en beantwoorden over educatie en welvaart, variabelen zoals wat een leraar verdient per land, hoeveel geld er wordt uitgegeven per land aan educatie, hoeveel effect dat heeft op het educatieniveau en wat er per land is gebeurd door de geschiedenis heen, heb tot nu toe gelimiteerde tijd gehad om van helemaal geen kennis over data-wetenschap naar een professional te gaan.
Kennis is in mijn ogen alles, sterker nog de zin van het leven is het verzamelen en verspreiden van kennis, of laten we het voortaan data noemen, wat vele vormen aan kan nemen, zoals door informatie mee te geven aan de volgende generatie, door middel van je kinderen, door talen, door een kleitablet, een Pyramide met hiërogliefen, bamboe rollen, een bijbel, boek, object, een data-frame of uiteindelijk een grafiek.
Mensen zijn altijd al bezig geweest met het verzamelen en verspreiden van ‘data’. En ik ga mijn best doen om dat wat ik de afgelopen maanden verzameld heb, te verspreiden naar u, de lezer.3.) Definities

Alle landen: De gebruikte landen zijn Europese landen met meer dan 5 miljoen inwoners, verdeeld in drie groepen gebaseerd op het aantal inwoners. Groep A zijn de kleinere landen met 5 miljoen tot 10 miljoen inwoners per land, in B zijn de middelgrote landen met 10 miljoen tot 20 miljoen, en in C zijn de grote landen met 50miljoen tot 90miljoen inwoners per land. Elke groep heeft 1 land waar geen Euro is maar waar het land wel lid is van de Europese Unie. In totaal zijn er 3 landen zonder Euro, 11 landen waar de Euro is ingevoerd op 1 januari 2002, en voor balans 1 klein land waar de Euro later is ingevoerd, met een totaal van 15 landen verdeeld over drie groepen van vijf landen elk.

Welke Europese landen zijn er gebruikt
Gebruikte landen met de Euro valuta: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.
Gebruikte landen die lid zijn van de EU zonder Euro: Denenmarken, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Gebruikt land dat in 2009 de Euro valuta pas kreeg: Slowakije.
Waarom niet Zwitserland gebruiken in plaats van Slowakije, omdat Zwitserland een land is met een absurd hoog BNI en eigenlijk niet lid is van de EU, geen Euro valuta, ondanks de geografische ligging. Wel zijn er afspraken met de EU. Slowakije heeft eenzelfde soort schoolsysteem als wij.

BNI (ook wel bekend als GNI): Bruto Nationaal Inkomen is een meting van een lands financiële welvaart, niet te verwarren met Bruto Binnenlands Product (Ook wel bekend als GDP) ook al lijken deze twee in sommige landen veel op elkaar, het BNI rekent ook mee wat er buiten de grenzen wordt verdiend door een landgenoot. Zo kan Zwitserland boven USA staan in het BNI, en andersom in het BBP. Al zou de Nederlandse ondernemer Albert Heijn nog in leven zijn, en Ahold verdiende met meerdere winkels in het buitenland een miljoen gulden, dan werd er een miljoen gulden bij het Nederlandse BNI berekend. Met het BBP zou diezelfde miljoen gulden berekend worden bij het land van herkomst.
BNI(Current): Zonder inflatie berekening, dus het bedrag van dat huidige jaar.
BNI(Constant): Met inflatie berekend vanuit 2005.
BNI(Per Capita): Per hoofd.

Economie van Nederland

Financiële welvaart: Het financieel voorspoedig en stabiel hebben, rijk zijn of rijker dan een ander land o.i.d., welvaart is het meten van de rijkdom van mensen of dat het economisch goed gaat met een gebied en de bewoners.
Individuele financiële welvaart: Wanneer één persoon rijk is of een stabiel inkomen heeft.
Educatieniveau: De Index van de menselijke ontwikkeling [6.1] is verdeeld in drie groepen, van deze drie groepen nemen wij de educatie index, deze index heeft twee meet punten: op vijf jarige leeftijd het verwachte aantal jaar dat iemand naar school gaat, en op vijfentwintigjarige leeftijd het aantal waargemaakte jaar op school. Ieder delen ze door het gemiddelde, tellen ze bij elkaar op en delen ze door twee voor de uiteindelijke score, waar nul slechte of praktisch geen educatie is en 1 perfecte educatie. Dit was de beste data die ik kon vinden, alle educatie-niveaus (Primair, secundair, tertiair onderwijs e.d.) zijn mee berekend en het schetst in mijn ogen een goed beeld van wat ik het educatieniveau noem van een land. Door de verwachting en waarmaking te berekenen van een land.
Index van de menselijke ontwikkeling: Een manier om de ontwikkeling van de mens te berekenen en vast te leggen, waar gemeten wordt op drie punten: Volksgezondheid, kennis en educatieniveau.
Menselijke ontwikkeling verslag: Ook wel bekend als Human Development Report, dit verslag bevat de Index van de menselijke ontwikkeling als mede dus de Educatie index. Het gebruikte rapport in dit onderzoek komt uit 2017.
Onderzoeks-script: Het script geschreven in Python, waarin ik mijn onderzoek heb gedaan.
Fluctuatie: Een stijging, daling of afwijkingen in een grafiek o.i.d.
Correlatie: Voor iedere correlatie berekening in dit onderzoek heb ik de Pearson methode gebruikt. Bij 1 is er een perfecte samenhang, en bij 0 is er geen samenhang, tussen x en y.
Plot: Visueel object waar data in verwerkt is ook wel bekend als grafiek.
Regressielijn of plot( r = ): Wanneer er een correlatie is dan toont men deze met een regressielijn, in een regressieplot. r = -1 zouden we bijvoorbeeld een negatieve lineaire regressie lijn noemen, als de lijn recht gaat en van links boven naar rechts beneden loopt, wanneer bijvoorbeeld een auto meer kilometers maakt(x), de wagen minder waard zal worden(y).
Scatterplot: Grafiek dat laat zien waar de datapunten staan, waar de datapunten staan bepaald of er uiteindelijk een samenhang is of niet.
Samenhang: Wanneer twee verschillende meetpunten tegelijk stijgen, of met eenzelfde snelheid, of wanneer een verwachte meting helemaal overeenkomt met de daadwerkelijk meting.Een correlatie van een soortgelijk land tussen financiële welvaart en educatie.

4.) Volledige vraag:
Is er een aantoonbare correlatie tot het educatieniveau, genomen uit de Educatie index (die onderdeel is van de Index van de menselijke ontwikkeling) van een gelijksoortig land met eenzelfde soort schoolsysteem, en de financiële welvaart, gemeten in Bruto Nationaal Inkomen zonder inflatie?
Welke data is voor mijn conclusie gebruikt
Het Bruto Nationaal Inkomen zonder inflatie berekening, dus van dat betreffende jaar genomen uit de Wereldbank dataset en de Educatie index uit het Menselijke ontwikkeling verslag voor het educatieniveau, dat ook gebruikt wordt door de verenigde naties voor het ontwikkelingsprogramma. [6.1]
De gebruikte data punten zijn het gemiddelde van 2002 tot en met 2013 per land, deze jaren heb ik gebruikt omdat in deze tijdsperiode de meeste data beschikbaar was. De landen zijn gegroepeerd op inwonersaantal. Oplopend van A voor de kleine landen waar Ierland het kleinste is met 5 miljoen inwoners, naar C voor grote landen, met Duitsland als grootste land met maar liefst meer dan tachtig miljoen inwoners.

Mijn interpretatie van deze data
In eerste instantie gebruikte ik allerlei EU-landen zonder ze in groepen op te delen. Daar vond ik een zeer lage tot geen samenhang tussen het BNI(Current) en het educatieniveau. Vervolgens ben ik gaan onderzoeken welke landen daadwerkelijk al vanaf het begin gebruik maken van de Euro valuta, en welke niet, en bracht de nieuwe structuur aan in mijn onderzoeks-script; landen met minder dan een miljoen inwoners vielen af, want sommige steden in de gebruikte landen zijn groter dan de landen zoals Vaticaanstad, of Andorra met dus weinig inwoners maar wel landstatus.
Landen die later van de euro gebruik zijn gaan maken vind ik zelf niet heel interessant, heb er wel een bij gedaan voor de balans van de groepen. In eerste instantie wou ik in totaal zes landen gebruiken die nergens op gebaseerd waren, heb uiteindelijk vijftien zorgvuldig geselecteerd voornamelijk op geografische ligging en op welke manier ze verbonden zijn met de Europese Unie. Nadat ik groepen van vijf landen had gemaakt kwam duidelijk naar voren dat tussen alle landen bij elkaar geen samenhang was (r = 0.179) tussen de financiële welvaart gemeten in BNI(Current) van een land en het educatieniveau van een land.
Wel tussen de grotere rijke landen met een soortgelijk inwonersaantal, wat ergens logisch is want het BNI(Current) is berekend over een land en niet 'per capita'. Jammer want ik wou in de initiële hypothese de financiële welvaart van een land weten, zelfs met wat de inwoners over de grenzen verdienen, en dus niet per hoofd, dit was niet het einde, want het verdelen in groepen was dus de oplossing en zo doende weet ik het toch per land en is het ook nog eens eerlijk.
De gekozen landen heb ik als volgt onderverdeeld in drie groepen:

Groep A: 'Finland, Ierland en Oostenrijk met de Euro sinds 2002, Denenmarken zonder Euro, en Slowakije met de Euro sinds 2009.' De kleinere landen met vijf tot tien miljoen inwoners hadden vrijwel geen correlatie (r = 0.226) wat in houdt dat er praktisch geen samenhang is tussen het BNI(Current) van een land en het educatieniveau, voor de groep kleine landen, dus of er nou veel weinig geld is in deze landen maakt niet echt uit. Het educatieniveau is overal eigenlijk vrij hoog in deze groep, zeker in vergelijking met de rest van de wereld en ook de andere EU-landen. Denenmarken is wel een mooie uitschieter met het educatieniveau, en is bijna even goed als Duitsland, het grootste qua inwoners en rijkste land van de EU. Wat interessant is, want Denenmarken is een van de kleinere landen.
A Educatieniveau x BNI

Groep B: ' België, Griekenland, Nederland, Portugal met Euro, en Zweden zonder Euro.' De middelgrote landen met tien tot twintig miljoen inwoners per land zijn zeer goed op weg om mijn hypothese te bewijzen met een aanwezige positieve correlatie van (r =) 0.783; wanneer een land rijk en middelgroot is er meer educatie mogelijkheden zijn en er ook meer schooljaren zijn waargemaakt. Door Portugal begint deze grafiek bij een educatieniveau van 0.65, terwijl in groep A het begon met 0.70 wat een significant verschil is, in B spreken we over keer één biljoen, en bij groep A over keer 100 miljard. Maar één nulletje meer, wat enorm is over dat soort bedragen. De rare uitschieter in deze groep is Nederland, zeer hoog BNI; bijna het dubbele in vergelijking met België en Zweden. Maar toch hetzelfde niveau van educatie in vergelijking met de landen Belgie en Zweden. Portugal en Griekenland hebben financieel gezien even wat minder, maar het educatieniveau stijgt gelukkig wel, zelfs harder dan in België; het is dan ook wel moeilijker om substantieel te blijven groeien met het educatieniveau als er bijna geen groei meer mogelijk is.
B Educatieniveau x BNI

Groep C: ' Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje met Euro, en Verenigde Koninkrijk zonder.' De grote landen hebben inwonersaantallen van vijftig miljoen tot meer dan tachtig miljoen. Bij de grootste en rijkste landen vond ik dat daar waar meer geld of financiële welvaart is er ook een hoger educatieniveau is, met tot nog toe de hoogste correlatie (r = 0.844). Daarom vind ik het veilig om te zeggen dat daar waar een soortgelijk land groot en rijk is, er een hoger educatieniveau is en meer kansen zijn waargemaakt.
C Educatieniveau x BNI

De plot met regressielijnen gaf mij een duidelijk beeld van de correlaties. En is wat ik zou presenteren. Het bevat alleen niet echt super inhoudelijke informatie, wat zonde is. Daarom greep ik naar mijn eerder gemaakte scatter-plots om een wat meer inhoudelijker inzicht te krijgen in wat de financiële welvaart en het educatieniveau van de verschillende landen eigenlijk hebben gedaan, ieder land heeft een eigen kleurtje en een duidelijke marker zodat je ze goed kan herkennen door de verschillende plots heen; de legenda vertelt je exact wat het allemaal is. Het zijn vijf plots, eentje met alle data punten die er beschikbaar waren, die is moeilijk leesbaar voor iemand die er vers in duikt, dus die heb ik opgedeeld in de drie groepen zodat het makkelijker te bevatten is, en één nog simpelere scatter-plot met alleen de gemiddeldes van 2002 tot en met 2013. Neem een momentje en bekijk de plots eens goed, het zal opvallen dat alles niet zo zwart wit is, en dat daar waar meer volume van mensen is en meer geld ook automatisch meer educatie is, helemaal niet zo een accuraat veronderstelling is. Maar per groep, is er wel een sterke samenhang.

Educatieniveau x Bruto Nationaal Inkomen


Bewijs d.m.v. de gebruikte data
Door voor elke groep data punten een gemiddeld te berekenen van 2002 tot en met 2013 en een Pearson correlatie te berekenen en te visualiseren. Als mede over alle landen.
Regressieplot BNI

Conclusie
Voor BNI(Current) geldt dat daar waar het inwonersaantal groter is van een land, des te sterker de correlatie is tussen de financiële welvaart en het educatieniveau, een groter rijker land zijn betekent trouwens niet per se dat er een daadwerkelijk hoger educatieniveau is.
Zo hebben bijvoorbeeld Denenmarken en Duitsland bijna hetzelfde niveau van educatie, toch spreken we bij de kleine landen over een BNI van miljarden en bij Duitsland over biljoenen. Een enorm verschil in het landelijk BNI, en dus minimaal in educatieniveau. We kunnen zeggen dat als een land rijker is er meer kans is op betere educatie en dus een hoger niveau maar dat dat niet vanzelfsprekend is zoals te zien is bij Spanje en Frankrijk, die wel rijk zijn, en niet een heel bijzonder hoog educatieniveau hebben.
Bij de landen met minder financiële welvaart zoals Griekenland en Slowakije maakt het niet veel uit en er is ondanks dat er minder geld is, in vergelijking met de grote landen, gelukkig, wel ontzettend veel groei in educatieniveau.

Alle data bij elkaar


5.)Sterke correlatie tussen individuele financiële welvaart en educatie.

Volledige vraag
Is er een aantoonbare correlatie tot het educatieniveau, genomen uit de Educatie index (die onderdeel is van de Index van de menselijke ontwikkeling) van een gelijksoortig land, en de gemiddelde individuele financiële welvaart, gemeten in Bruto Nationaal Inkomen per capita?

Welke data is hiervoor gebruikt
Praktisch hetzelfde als voor de hoofdvraag, namelijk het Bruto Nationaal Inkomen (met inflatie mee berekend vanuit 2005) genomen uit de Wereldbank dataset en de Educatie index uit het Menselijke ontwikkeling verslag alleen is het BNI nu ‘per capita’ of wel het totaal van het BNI(Constant 2005) gedeeld door het aantal inwoners van één land.

Mijn interpretatie van deze data
De reden waarom ik mijn hoofdvraag nu net even ietsje anders stel en had opgedeeld in groepen komt duidelijk naar voren in mijn onderstaande ‘Per capita’ regressieplot van alle landen en met een Pearson correlatie van (r =) 0.844 kan ik zeggen dat daar waar een gemiddeld hoger inkomen is, er ook een beter educatieniveau was.
Grote van het land doet er nu niet echt meer toe, grote van iemands portemonnee wel, het is interessant om te zien dat vooral bij middelgrote landen de score het hoogste is met een correlatie van (r =) 0.939.

Bewijs d.m.v. de gebruikte data
Door voor elke groep data punten een gemiddeld te berekenen van 2002 tot en met 2013 en een Pearson correlatie te berekenen en te visualiseren. Als mede over alle landen.
Capita bni regressie plot

Conclusie
Als iemand rijker is dan is de kans op een goede en lange educatie, op die betreffende plaats ook veel groter. En het BNI(Per capita) heeft zeker een correlatie met het educatieniveau, ook in een soortgelijk EU-land. Een sterke zelfs. Net als in de rest van de wereld.


6.) Bruto nationaal inkomen invloed op educatie in Nederland

Volledige vraag
Heeft in Nederland één van de Bruto Nationale Inkomens invloed gehad op het educatieniveau zoals gemeten is in de educatie index, wat onderdeel is van de Index van de menselijke ontwikkeling, zo niet wat had er dan wel invloed op de fluctuaties van het educatieniveau?

Welke data is hiervoor gebruikt
Naast de Wereld Bank dataset voor de verschillende soorten Bruto Nationaal Inkomen en het niveau uit de Educatie index heb ik ook het internet afgespeurd naar verklaringen voor de fluctuaties die ik constateerde in mijn onderzoek en niet kon verklaren aan de hand van het BNI. Deze (soms ongestructureerde) data van verschillende databronnen (Centraal bureau voor statistiek, Rijksoverheid, website over politiek voor de Griekse cijfers en Wikipedia voor een lijst met meer informatie over financiële crisissen.) heb ik structuur gegeven in mijn grafiek, dit grafiek is vanaf nu mijn databron en leidend object. Het is geen garantie dat deze dingen invloed hebben gehad. Maar het zijn wel heel erg voor de hand liggende opties zoals fusies binnen het ministerie van Onderwijs en Wetenschap, en de 'Kredietcrisis'. Ik heb vanaf 1990 tot het jaar 2014 onderzocht en uitgepluisd voor specifiek Nederland.
Mijn interpretatie van deze data
Aller eerst komt nu duidelijk naar voren waarom ik BNI(Current) heb gebruikt eerder in mijn onderzoek, want hierin zijn de fluctuaties duidelijk zichtbaar, en als er dus afwijkingen waren dan zijn ze daar het meest zichtbaar in tegenstelling tot BNI(Constant2005) waar alles recht getrokken is door de inflatie berekening, en de kredietcrisis één jaar eerder al laat zien dan dat het daadwerkelijk aankwam in Nederland; omdat de kredietcrisis in Amerika eerder toesloeg en het BNI berekend is in US Dollars en dus ook die inflatie mee neemt, wat in hield dat de gehele komst van de Euro niet eens zichtbaar was in BNI(Constant2005) en rond 2005 het bedrag even raar verspringt. In het kort BNI(Constant2005) geeft in mijn ogen een vertekend beeld maar is wel bruikbaar voor andere situaties. Helaas is het BNI(Per capita) berekend in Constant, en dat is ook goed zichtbaar alwaar ze bijna dezelfde lijn volgen, maar dan op een andere schaal.
Dus in vergelijking met BNI(Current) ben ik gaan onderzoeken waar de fluctuaties vandaan kwamen en ben ik handmatig op zoek gegaan naar correlaties. Al zou ik de data naast elkaar zetten, dan zie ik een sterke samenhang terug, maar een samenhang is niet alles. Waarom fluctuaties in het verleden zijn gebeurd, dat is pas interessant. Na enig onderzoek viel mij op dat de meeste pieken in de educatie lijn voornamelijk kwamen door de regering. Wat logisch is als we alleen al denken aan de invoer van bijvoorbeeld leerplicht, wat ervoor zorgde dat iedereen naar school kon, en ook moest, en enorm veel studenten opleverde.
Maar een fusie van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen met het ministerie van Cultuur liep ook samen met een hogere piek in educatieniveau, als mede dat het land in 1992 in lichte recessie was en er toch een stijging was in educatie door een verandering in het bestuur van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap, en één jaar later dus de fusie er was. Het kan toeval zijn, maar verder kon ik geen verklaring vinden wat er in dat jaar was gebeurd. Dus ging ik dat verder onderzoeken, en vond de gegevens van het CBS m.b.t. onderwijs, die lieten mij zien hoeveel mensen er diploma’s haalde en afstudeerde in één willekeurig jaar, verdeeld per soort onderwijs. Mega interessante informatie allemaal, en ik kan ze hier allemaal voor je opdreunen, maar ik heb het wat overzichtelijker voor je samengevat in een lijst met daarin de jaren gecombineerd met de gebeurtenissen en met één grafiek om de fluctuaties te visualiseren.

Economie en educatie van Holland


1990 - Beroepsdiploma werd ingevoerd. [19.2]
1991 - Begin van de eerste lichte recessie. [19.3]
1992 - Nieuw bestuur voor ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. [19.4]
1993 - Einde eerste lichte recessie. [19.3]
1994 - Fusie ministerie van Onderwijs en Wetenschap met Cultuur. [19.4]
1996 - BBL/BOL-onderwijs ingevoerd. [19.2]
1999 - Begin van de Euro & hbo-bachelor ingevoerd. [19.2]
2000 - Uiteen spatting van de internetzeepbel (lichte recessie). [19.3]
2001 - WTC. [19.5]
2002 - Invoer van de Euro munteenheid en verschillende VMBO wegen. [19.2]
2003 - Master ingevoerd en hbo-bachelor begint aan te slaan. [19.2]
2006 - Laatste goede jaar van doctoraal afgestudeerde. [19.2]
2007 - Ontdekking van de kredietcrisis in de U.S.A. [19.5]
2008 - Het aantal doctoraal afgestudeerde is nog maar 10% in vergelijking met 2003, andere onderwijssoorten stijgen gewoon gestaagd door, in Nederland slaat ook de kredietcrisis toe. [19.2]
2009 - 1 punt daling in educatieniveau, door BNI-daling ten gevolge van de Kredietcrisis. [19.5]
2010 - Europese jaar van de armoedebestrijding.
2011 - Europese staatsschuldencrisis. Lichte recessie, Nederlanders hebben 3,2 miljard (en meer) aan Griekenland geleend. [19.1]
2012 - Door BNI-daling 1 punt daling in educatieniveau, dit heeft vooral invloed op het slagingspercentage van hoger onderwijs. Door een lichte recessie was het gemiddelde aantal banen over 2012, 63.000 banen lager dan gemiddeld over heel 2011. [19.3]
2013/2014 Het BNI van Nederland is niet langer meer in recessie. [19.3]

De meest bijzondere fluctuaties in het educatieniveau komen toch echt voornamelijk door overheidsbeslissingen. Zo heeft een jaar armoedebestrijding in Europa ook echt zijn vruchten afgeworpen vooral voor kinderen, en je ziet daaropvolgend een stijging tijdens wat eigenlijk een daling had moeten zijn in educatieniveau. Het jaar daarop is wel de verwachte daling te zien tijden een recessie. Maar dat soort projecten en situaties zie ik zeker wel terug in de data en het BNI. Er waren dalingen in het educatieniveau in '95, '97, '99, '02, '09, en '12. In '95 was de grootste daling, maar daarvoor was een grote stijging en de daling in '97 zorgde ervoor dat het educatieniveau weer op de oorspronkelijke lijn was in de grafiek. '99 en '02 was waarschijnlijk Euro angst, alwaar in 1999 dat begon, en in 2002 werd ingevoerd. 2009 en 2012 was het financiële crisistijd en naast dat er een hoop banen verloren gingen, was ook de student erdoor getroffen.

Bewijs d.m.v. de gebruikte data
Na alle data te hebben verzameld heb ik een grafiek gemaakt met daarin de situaties die wellicht invloed hadden op de fluctuaties. Het zijn geen bewijzen, maar het lijken wel logische gevolgen of oorzaken te zijn. BNI(Constant) en het educatieniveau van Nederland, 1990 t/m 2014, hebben een sterke samenhang van(r=) 0.910

Conclusie
In het kort ja het Bruto nationaal inkomen heeft invloed op het educatieniveau. Je vraagt je wellicht af hoeveel de fluctuaties van het educatieniveau afhankelijk zijn van het BNI, ze lopen wel gelijk op, globaal gezien stijgen ze samen, en dalen ook samen in recessies. Met het educatieniveau dat gestaagd blijf groeien, en iets minder last ervaart van een recessie door effectieve compensaties. Maar de bijzondere fluctuaties komen toch echt voornamelijk voort uit overheidsbeslissingen. Als het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur niet VMBO had ingevoerd in 2002, dan waren er jaarlijks niet ongeveer 100.000 gediplomeerden bijgekomen, of slechts een fractie daarvan in andere opleidingen. Als ze doctoraal niet een soort van opgesplitst hadden in Bachelor en Master, dan stond de teller nog op (max.) 20.000 afgestudeerden per jaar, en nu staan ze met beiden over 70.000 afgestudeerden per jaar.
Maar denk eens kleiner: Alleen al in onze klas maakt het merendeel gebruik van subsidies, leningen zoals het Leven Lang Leren krediet waar studenten, zonder rente kunnen lenen e.d. Als die mogelijkheden er niet waren, dan zouden velen van ons niet op school zijn.
Dus naast dat je een rijk land bent zou je toch nog de investeringen moeten maken.
Zeker als Nederland zijnde, want in vergelijking met de andere landen uit groep B van de hoofdvraag zijn we economisch gezien welvarend, maar hebben we relatief gezien een lager educatieniveau. En daarom wil ik zeggen dat we nog meer moeten investeren, in elkaar, mensen en educatie. Het is de beste investering die een mens kan doen. Ik ben blij met een regering die mij de mogelijkheid geeft om te leren en ontwikkelen, en vrienden familie die het laatste steuntje geven. En hoop binnenkort ook deel te zijn van dit overzicht om de cyclus te doorbreken van “Geld of Educatie eerder” en een goede toekomst tegemoet te gaan voor mij, en mijn volgende generatie, in onze (digitale) wereld.7.) Educatie eerder dan geld.

Volledige vraag
Wat komt er eerder financiële welvaart/geld gemeten in BNI of educatie, voor de gebruikte EUlanden, Nederland, bedrijf, een individu.

Welke data is hiervoor gebruikt
Alle bovenstaande data, en alle onderstaande bronnen.

EU-landen:
Mijn interpretatie van deze data
Hoe (groter en) rijker een soortgelijk land is, des te meer samenhang er is tussen het BNI en educatieniveau. Een groot rijk land heeft niet per definitie een hoger educatieniveau. Een klein land kan een hoog educatieniveau hebben en ook minder welvarend zijn op financieel gebied.

Conclusie
Mijn conclusie gebaseerd op bovenstaande vertelde mij, dat geld niet per definitie voor educatie komt. Maar wel enorm erbij zou kunnen helpen, als het er niet is. Het zal altijd een goede investering blijven wat betreft het BNI van een land en de stijging daarvan.

Nederland:
Mijn interpretatie van deze data
Zelfs als je geen geld hebt in Nederland heb je wel toegang tot educatie, het hebben van geld is geen garantie dat je lang in het onderwijs zit. Het hebben van leerplicht tot je 18de wel. Gemiddelde gaat daardoor wel enorm omhoog. BNI-stijging en educatieniveau zit een correlatie tussen die sterk is. Maar bij ons is educatie meer een investering die later zich laat zien in het BNI.

Conclusie
In Nederland komt educatie voor geld, uiteindelijk ook zelfs voor hoogopgeleide!

Individu:
Mijn interpretatie van deze data
Als ik mij zelf even als bron mag gebruiken, bij mij kwam het zo dat geen geld hebben, en bepaalde inzichten en invloeden, ervoor zorgde dat ik behoefte had aan officiële educatie, dankzij mijn regering en ons systeem was dat mogelijk, maar ook nodig. Toen ik financiële welvaart had, had ik minder tot geen behoefte aan een officiële opleiding. Vergaarde wel veel kennis. Maar niet in een officieel onderwijssysteem.

Conclusie
Bij mij zal educatie komen voor (stabiel) geld wat berekend kan worden in het BNI, maar geld was er ook voor de educatie. Het ding met geld is, soms komt het en soms gaat het. Het is niet een stationair ding en het is maar net welke waarde eraan hangt. In sommige landen op deze wereld kun je nog zo rijk zijn, maar geen toegang hebben tot een onderwijssysteem omdat het er niet is, zoals in regio's van India. In sommige landen is het er wel, maar is het door persoonlijke omstandigheden niet bereikbaar. Geld kan daar een invloed van zijn, maar denk ook aan (massale) ziektes of andere verantwoordelijkheden, het zorgen voor een familielid bijvoorbeeld of een lage educatie score in Afghanistan over de afgelopen tien jaar. Het is niet zo zwart wit, maar hangt wel samen; een inkomen en een educatieniveau, dat weet ik zeker na dit onderzoek. Ook voor een soortgelijk land. Maar niks is zeker, en alles kan alle kanten op gaan, dat is het ‘leven’.

Bedrijf:
Mijn interpretatie van deze data
De gebruikte data, dat zijn mijn persoonlijke observaties.

Conclusie
Hier zal gelden investering in educatie levert geld op. Dus geld komt eerst want de investering moet initieel gemaakt worden. Educatie is een goede investering want het correleert sterk met de positieve stijging van financiële welvaart, hier geldt net als in de regering van Nederland; dat de top van de keten bepalend zal zijn voor de toekomst van veel mensen, en uiteindelijk ook de inhoud van de statistieken. Ga hier goed mee om.8.) Samenvatting en conclusie van het gehele onderzoek:
Kennis is macht. Meestal levert educatie geld op, terwijl geld geen garantie is voor educatie, alhoewel educatie ook weer niet echt een garantie is voor meer geld en een betere levenskwaliteit, soms heb je eerst geld nodig voor een educatie en dan vinden mensen geld weer belangrijker dan educatie.
Het is een cyclus, en het is aan een regering om deze te onderbreken, zodat er mogelijkheden zijn voor een gemiddeld hoger educatieniveau in een land en uiteindelijk ook een hoger Bruto Nationaal Inkomen wat weer leidt naar meer belastinginkomsten en een positieve cyclus voor de bevolking van een land.
Wat mij opviel was dat mensen zonder financiële welvaart vonden dat geld tussen hun en een educatie stonden, en dat voor mensen met geld een educatie overbodig was. Iedereen op de wereld de mogelijkheid blijven geven tot educatie, is mijn advies. De samenhang tussen BNI en Educatie niveau is te sterk om te negeren, ook als landen praktisch op elkaar lijken.9.) Bronnen:
[4.1] Lao Tzu, (600v.C.) Overallmotivationquote Geraadpleegd in 2019
[4.2] Human development report [UNDP]. (2013) [Wereld ontwikkelingskaart]. Geraadpleegd in 2019
[5]Nuffic. (2015) Onderwijssysteem in Slowakije. Geraadpleegd op 24-08-2019
[6.0] Encyclopedie (2019). Uitleg begrip welvaart. Geraadpleegd op 25-08-2019
[6.1] Human development report [Human development index dataset]. (2017). Geraadpleegd op 20-07-2019
[6.2] [World Bank dataset]. (2014). Geraadpleegd op 09-06-2019
[19.1] Redactie Postonline. (18:52, 28-09-2016). Geraadpleegd op 08-08-2019
[19.2] Centraal Bureau Statistiek. (2019). Gediplomeerden en afgestudeerden. Geraadpleegd op 08-08-2019
[19.3] Iedereen is auteur/Wikipedia. (14:11, 03-06-2019). Recessies. Geraadpleegd op 08-08-2019
[19.4] Rijksoverheid van Nederland. (Z.D.) Geschiedenis van Onderwijs. Geraadpleegd op 08-08-2019
[19.5] Iedereen is auteur/Wikipedia. (22:23, 17-05-2019) Tijdlijn Kredietcrisis. Geraadpleegd op 08-08-2019

ResearchYou are now on:

De samenhang tussen financiële welvaart en educatie, van een soortgelijk land.

This article is written by: Master admin

Date of posting: 10-11-2021

Year of research: 2019

You can reply on this item at the forum

The language of this document is: "Nederlands"

Spinning hexagon stopped spinning

Het Nederlandse Ondergrondse Netwerk Apparaat
Dutch Underground Network Engine
Contact: info@dune.wtf
Website: dune.wtf

Dune footer logo