Rules of spam on Dune Forum

0 Replies, 1 Views

English rules:
Here are some ground rules for spamming the Dune forum

 - You should have at least posted one other thing somewhere else on the forum
 - It should be readable by the users in Roman text, best is Dutch or English
 - No gambling-sites, sex-sites or any of that shit without permission
 - If you are a red alert registered spammer (by IP) Dune keeps the right to delete your account without any warning ahead, if you want to avoid these actions taken against you be gentle and notify Master admin of what you are up to. A lot is possible if you just take on a chat with the admin 

 - People who supported Dune in one way or another, most of the time will get clearance to do what ever they want! We kindly ask for the other users of this forum to post your advertisement in this part of the forum as for we dont want to bother the user, we want to notify them. 

Talk to me in person if you want to get more out of it. 


Nederlandse regels:
Hier zijn enkele basisregels voor het spammen van het Dune-forum

 - Iemand moet op zijn minst ergens anders op het forum nog één ander bericht hebben geplaatst
 - Het moet leesbaar zijn voor de gebruikers in Romeinse letters, het beste is Nederlands of Engels
 - Geen goksites, sekssites of iets van die shit posten zonder toestemming
 - Als je een red alert geregistreerde spammer (via IP) bent dan behoudt Dune het recht om uw account te verwijderen zonder enige waarschuwing vooraf, als u wilt voorkomen dat deze acties tegen u worden ondernomen, wees voorzichtig en informeer de hoofdbeheerder van wat u van plan bent. Er is veel mogelijk als je gewoon een praatje maakt met de admin

 - Mensen die Dune op de een of andere manier hebben gesteund, krijgen meestal toestemming om te doen wat ze willen! We vragen de andere gebruikers van dit forum vriendelijk om je advertentie in dit deel van het forum te plaatsen, we willen niemand tot last zijn we willen ten slotte slechts mensen op de hoogte brengen van iets interessants. 

Praat persoonlijk met mij als je er meer uit wilt halen.


Российские правила: 
Вот некоторые основные правила для рассылки спама на форуме Dune

 - Вы должны были хотя бы разместить еще одну вещь где-то еще на форуме
 - Он должен быть читаем пользователями латинскими буквами. Лучше всего голландский или английский
 - Никаких игровых сайтов, секс-сайтов или любого другого дерьма без разрешения
 - Если вы являетесь зарегистрированным спамером (по IP) dune оставляет за собой право удалить свою учетную запись без какого-либо предупреждения заранее, если вы хотите избежать этих действий, предпринятых против вас, будьте осторожны и уведомите Главного администратора о том, что вы делаете. Многое возможно, если вы просто пообщаетесь с администратором

- Люди, которые так или иначе поддерживали Dune, большую часть времени получат разрешение делать все, что захотят! Мы просим других пользователей этого форума разместить вашу рекламу в этой части форума, так как мы не хотим беспокоить пользователя, мы хотим уведомить их.

Поговорите со мной лично, если вы хотите получить от этого больше.


中国规则:
以下是向沙丘论坛发送垃圾邮件的

 - 些基本规则 - 您至少应该在论坛的其他地方发布另
 - 件事 - 它应该是可读的罗马文本的用户,最好是荷兰语或英语
 - 未经许可,不得进行赌博网站,色情网站或任何此类狗屎
 - 如果您是红色警报注册垃圾邮件发送者(通过IP),沙丘保留删除您的帐户的权利,恕不另行通知,如果您想避免对您采取这些行动,请温和地通知主管理员您在做什么。如果您只是与管理员聊天,则很有可能 - 以某种方式支持沙丘的人,大多数时候都会获得许可,可以做任何他们想做的事情!我们恳请本论坛的其他用户在论坛的这

 - 部分发布您的广告,因为我们不想打扰用户,我们想通知他们

如果您想从中获得更多收益,请亲自与我交谈。


القواعد العربية:
وهنا بعض القواعد الأساسية لs spamming منتدى الكثبان الرملية 

-  جب أن يكون لديك على الأقل نشر شيء آخر في مكان آخر على المنتدى -
- يجب أن تكون قابلة للقراءة من قبل المستخدمين في النص الروماني، وأفضل الهولندية أو الإنجليزية -
- لا مواقع القمار، مواقع الجنس أو أي من هذا القرف دون إذن -
- إذا كنت تنبيه أحمر مسجل مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها (عن طريق IP) الكثبان يحتفظ بالحق في حذف حسابك دون أي تحذير في المستقبل، إذا كنت ترغب في تجنب هذه الإجراءات المتخذة ضدك يكون لطيف وإخطار المشرف الرئيسي ما كنت تصل إلى. وهناك الكثير ممكن إذا كنت تأخذ فقط على دردشة مع المشرف -

- الناس الذين دعموا الكثبان الرملية بطريقة أو بأخرى، معظم الوقت سوف تحصل على تصريح للقيام بما يريدون من أي وقت مضى! نطلب من المستخدمين الآخرين لهذا المنتدى لنشر الإعلان الخاص بك في هذا الجزء من المنتدى كما أننا لا نريد أن يزعج المستخدم، ونحن نريد أن يخطر لهم -

تحدث معي شخصيا إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من ذلك.
Dutch Underground Network Engine - Het Nederlandse Ondergrondse Netwerk Apparaat
Dune.wtf - Memes, music, events, research, news and forum
(This post was last modified: 15-12-2021, 02:47 PM by Master admin.)Users browsing this thread: 1 Guest(s)Het Nederlandse Ondergrondse Netwerk Apparaat
Dutch Underground Network Engine
Contact: info@dune.wtf
Website: dune.wtf

Dune footer logo