Dune forum
Info - Printable Version

+- Dune forum (https://www.dune.wtf/forum)
+-- Forum: Welkom op Dune forum (https://www.dune.wtf/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Technische dingetjes (https://www.dune.wtf/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+---- Forum: Info (https://www.dune.wtf/forum/forumdisplay.php?fid=14)
+---- Thread: Info (/showthread.php?tid=14)Info - Master admin - 25-10-2021

Site is gemaakt met HTML, CSS, Javascript, mySQL, myBB, Python en PHP. 
Webhosting komt van Weboke (een lokaal bedrijf) en kun je bereiken op Weboke.nl
Mail ons voor contact over het plaatsen van een link, event, research, meme, muziek of andere commerciele situaties op JRK@dune.wtf