Dune forum

Full Version: Danser Encore
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Danser Encore.. Heerlijke protest hymm. 
Hier een stukje van de tekst losjes vertaald:

"Mensen laat je niet gek maken
Door onredelijk zaken
Winst door angst in overvloed
Omdat de mens er niet toe doet
Blijf ervan weg dat doet je goed
Dan blijf je helder in je kop
Ook je omgeving knapt dan op
Je glimlach net als je verstand
Hand in hand zijn wij bestahand
Tegen waanzin van hun kant"