Dune forum

Full Version: Ga je gang
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Angel ...
stuurt dicpic
Check deze anders ff haha geweldig.. Hoe komen mensen er op xD

https://gabber.party
https://theuselessweb.com/

kun je tijdje mee zoet zijn jongens =)
Ik snapte het niet na de eerste website.. Hoe kun je daar zo enthousiast over zijn.. Maar toen ik de tweede, derde en zovoorts deed begreep ik het steeds meer, lol! :p
(17-11-2021, 09:48 PM)Sugars_edits Wrote: [ -> ]https://theuselessweb.com/

kun je tijdje mee zoet zijn jongens =)

hahhaha nuttig
dingen die je niet naar een epileptisch persoon moet sturen..
http://www.staggeringbeauty.com
Vanaf nu als iemand Rutte zegt dan reageert er een bot op.
Rutte zuigt, booooeeeeee!!! Weg met Rutte!