Dune forum

Full Version: Dutch Dashboard
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
https://www.dune.wtf/research/dutch_dashboard.html

Zojuist dit dashboardje online geknald met een mix van dashboards die van belang of interesse kunnen zijn voor een Nederlander.

Ook ben ik bezig met het verzamelen van live stream beelden vanuit het hele land, als je wat weet dan hoor ik het graag!

Het kan handig zijn voor tijdens demonstraties, protesten en zo.

Ook om globale events eerder te weten dan het nieuws en zonder alle poes pas er omheen.

Of over situaties te weet te komen waar je anders nooit achter was gekomen.